Сайт_1

Факультет створено в 1984 році на базі денного відділення вечірнього факультету. Тоді він називався механічним факультетом. 20 січня 1989 р. факультет було реорганізовано в машинобудівний та приладобудівний з денною та вечірньою формами навчання. В цьому ж році з факультету був виділений як самостійний приладобудівний факультет. У 1993 р.машинобудівний факультет було перейменовано на механіко-технологічний, у 2000 р. – на факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування, а у 2012 році – факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну. Очолювали факультет у різні періоди його історії А.П. Ткаченко, О.М. Пилипенко, Є.Я. Губар, С.М. Мильніченко, М.О. Бондаренко. Нині деканом є к.т.н., доц. М.В. Підгорний.

 До складу факультету входять шість кафедр

  • технології та обладнання машинобудівних виробництв;
  • проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління;
  • енерготехнологій;
  • автомобілів та технології їх експлуатації;
  • дизайну;
  • фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства.

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за ІV рівнем акредитації. На випускових кафедрах факультету здійснюється підготовка фахівців за сучасними спеціальностями, що відповідають потребам суспільства, економіки та промисловості як нашого регіону, так і держави в цілому.

Пошта факультету – [email protected]

Подивись відіо про наш факультет можна ТУТ: https://www.youtube.com/watch?v=qUx7fvmPsC8 

YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UC4w1ed1O62cTmlxe6bSYrVg/

 https://www.youtube.com/watch?v=FGEdplttJ2M

Коордінати на мапі 49.42142354199531, 32.09564208375484

C3CW+H76 Черкаси, Черкаська область

111